Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2013

anjamr
3297 118c

December 29 2012

anjamr
bat hangers by veronika paluchova
Reposted fromhairinmy hairinmy viadesigner designer

December 24 2012

anjamr
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
anjamr
8069 e5d7
anjamr
6557 605f
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist

December 21 2012

anjamr
Reposted fromskrzacik skrzacik viafilmowo filmowo
anjamr
Reposted fromuhuh uhuh viavogue vogue
anjamr
New York, 1955.
by Mario de Biasi
anjamr
7086 7590

December 17 2012

anjamr
2535 3e1c 500
idealna choinka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart

November 18 2012

anjamr

Spojrzał, dodał mi urody,

a ja wzięłam ją jak swoją.

Szczęśliwa, połknęłam gwiazdę.

 

Pozwoliłam się wymyślić

na podobieństwo odbicia

w jego oczach. Tańczę, tańczę

w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł.

 

Stół jest stołem, wino winem

w kieliszku, co jest kieliszkiem

i stoi stojąc na stole.

A ja jestem urojona,

urojona nie do wiary,

urojona aż do krwi.

 

Mówię mu, co chce: o mrówkach

umierających z miłości

pod gwiazdozbiorem dmuchawca.

Przysięgam, że biała róża

pokropiona winem, śpiewa.

 

Śmieję się, przechylam głowę

ostrożnie, jakbym sprawdzała

wynalazek. Tańczę, tańczę

w zdumionej skórze, w objęciu,

które mnie stwarza.

 

Ewa z żebra, Wenus z piany,

Minerwa z głowy Jowisza

były bardziej rzeczywiste.

 

Kiedy on nie patrzy na mnie,

szukam swojego odbicia

na ścianie. I widzę tylko

gwóźdź, z którego zdjęto obraz.

"Przy winie"

W. Szymborska

November 14 2012

anjamr
3287 48cc
Reposted fromoopsiak oopsiak viawishlist wishlist
anjamr
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart

November 11 2012

anjamr
0871 6aea
Reposted fromretaliate retaliate viashirts shirts
anjamr
1082 6fb8
Reposted frommariola mariola viafoods foods
anjamr

November 02 2012

anjamr
anjamr
4059 386a
Reposted fromvillablaa villablaa viahomefromhome homefromhome

October 28 2012

anjamr
7609 adf7 500
Grzane wino z pomarańczą i korzennymi przyprawami ;))
Reposted frommaaari maaari viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl